Projectmanagement

De transitie naar de Wnra levert veel werk op. Procedures en documenten aanpassen bijvoorbeeld, waarbij je management, vakbonden en OR aangehaakt moet houden. Dit zijn vaak tijdrovende klussen. Die bovenop je – waarschijnlijk – toch al volle agenda komen.

GRIP kan een HR-afdeling veel werk uit handen nemen:

  • Analyse van wat er in jouw organisatie nodig is.
  • Projectplan maken.
  • Management inzicht geven in omvang van de werkzaamheden.
  • Aanpassen procedures.
  • Herschrijven documenten.
  • Communicatie met bevoegd gezag, OR en andere steakholders.
  • Informeren van de organisatie.
  • GRIP kan ook het volledige transitietraject oppakken.
  • Je kunt natuurlijk ook het projectmanagement zelf oppakken en GRIP als sparringspartner gebruiken.

Wat kunnen we voor jullie doen?

GRIP

GRIP geeft ook Advies over de invoer van de Wnra.
Daarnaast bieden we Workshops over de transitie. Op maat en op inschrijving.

Contact