Advies

HR & management
OR
 • Handig, zo’n gestandaardiseerd stappenplan, maar wat moet er bij mijn eigen organisatie nou precies gebeuren?
 • Hoe zorgen we ervoor dat alles uit onze rechtspositieregelingen en ons beleid ook per 1 januari 2020 nog geldt?
 • Waar moeten we rekening mee houden ten aanzien van vakbonden en OR?
 • Welke individuele afspraken moet ik nu apart vastleggen en hoe doe ik dat?
 • Moet ik mijn E-HRM systemen aanpassen?

In een eerste gesprek helpen we je een praktisch overzicht te krijgen. We kijken graag samen hoe jullie rol verandert en hoe jullie goed beslagen ten ijs kunnen komen. Denk aan:

 • Scan van jullie huidige beleid en rechtspositieregelingen en deze omzetten naar nieuwe regelingen en beleid.
 • Ook leggen we onderbouwde keuzes voor: gaan jullie BW-proof maken of gaan jullie moderniseren?
 • Plan van aanpak met de bijzonderheden van jouw organisatie.
 • Scan van personeelsdossiers en zorgen dat bestaande afspraken blijven gelden.
 • Opstellen en houden van informatiebijeenkomsten voor medewerkers en management.
 • De juiste toelichting en duidelijke stukken voor zowel college, bevoegd gezag, het georganiseerd overleg als de ondernemingsraad.
 • Wat wordt de rol van de vakbonden en het Georganiseerd Overleg en wat wordt de onze?
 • Blijven afspraken die wij al met de bestuurder hebben gemaakt gehandhaafd?
 • Kunnen medewerkers nog ergens bezwaar maken tegen een besluit nu de bezwaarprocedure vervalt?
 • Een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsvoorwaarden, kan dat zomaar?
 • Heeft de OR inspraak bij het opstellen van het personeelshandboek?
 • Hoe kunnen we de achterban het beste informeren in dit proces?

In een eerste gesprek helpen we je een praktisch overzicht te krijgen. We kijken graag samen hoe jullie rol verandert en hoe jullie goed beslagen ten ijs kunnen komen. Denk aan:

 • Wat verandert er concreet voor de OR en welke taken krijgen jullie erbij?
 • Welke lokale regelingen zijn er en waar moet de OR op letten bij omzetting naar een personeelshandboek?
 • Welke gevolgen heeft de Wnra voor tijdelijke medewerkers en wat kan de OR daar in betekenen?
 • Op welke manieren kan een geschillencommissie worden ingericht?
 • Het volgen van een Workshops  om inzicht te krijgen in wat de transitie naar de Wnra voor jullie betekent.
 • Voorlichting ontwikkelen voor medewerkers.

GRIP

GRIP geeft ook Workshops over de invoer van de Wnra. Op maat en op inschrijvingen.
Daarnaast kun je ons ook inzetten voor het Projectmanagement van een deel van of de volledige transitie.

Lees meer